ZUS ODMÓWIŁ CI ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK? JEST SZANSA ŻE ZMIENI ZDANIE

ZUS ODMÓWIŁ CI ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK? JEST SZANSA ŻE ZMIENI ZDANIE

ZUS poinformował, że jeszcze raz przyjrzy się wnioskom o zwolnienie ze składek od tych firm. Chodzi tutaj o nadpłaty, które były zrobione za miesiące w których firma podlegała zwolnieniu od nich. Nowe przepisy mają wejćć w życie już 20 września. Zakład wskazuje, że nowe, korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców przyniesie ulgę nawet 800 tysiącom firm. Nadpłacone składki zostaną zwrócone na konto przedsiębiorcy, który taką nadpłatę zrobił.  Urzędnicy deklarują również, ze ponownie przejrzą wszystkie już złożone podania, którym udzielili poprzednio negatywną decyzję.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: