Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZUS zapowiada kontrole firm, które otrzymały wsparcie z tarczy antykryzysowej

Po ustąpieniu zagrożenia związanego z koronawirusem pracownicy ZUS-u planują kontrolę w firmach, które korzystały ze wsparcia antykryzysowego.

– Warunki, które musi spełnić wnioskodawca, są do sprawdzenia. Przekazane we wnioskach dane będziemy weryfikować we współpracy z Krajową Administracją Skarbową – mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, cytowany przez Forsal.pl.

– W takich warunkach trudno o przepisy na tyle precyzyjne, by niczego nie można im było zarzucić. Dynamika ich zmian oraz stopień skomplikowania były niestety na tyle duże, że niejednokrotnie nie radzili sobie z nimi nawet księgowi, o przedsiębiorcach nie wspominając. Problemy miał przecież sam ustawodawca, o czym świadczy liczba kolejnych nowelizacji – mówi ekspert, cytowany przez Forsal.

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, uspokaja jednak wszystkich, którzy przepisy zinterpretowali na swoją korzyść.

– W przypadku zwolnienia ze składek kryteria były co prawda dosyć szerokie, ale jednocześnie precyzyjne. Ograniczały się bowiem do liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, czy w przypadku samozatrudnionych do limitu przychodu (w niektórych przypadkach też dochodu – Forsal) – tłumaczy ekspert. Dodaje, że obawiać się powinni przede wszystkim ci, którzy podali nieprawidłowe dane we wskazanych kryteriach.

Potwierdza jego zdanie mec. Matyja, który podkreśla, że jeżeli ktoś został zwolniony ze składek, to oznacza, że spełniał warunki do uzyskania takiej formy pomocy. Wyjątkiem tutaj jest sytuacja, w której celowo zaniżył dane, by wsparcie uzyskać. Więcej wątpliwości wzbudza postojowe.

Źródło/money.pl

Opracowanie/własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: