Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Zwiększone kary za wypalania traw!

Wiosną niektórzy rolnicy decydują się na wypalanie suchych traw. Działanie to stanowi poważne zagrożenie pożarowe. Co grozi osobie wypalającej trawę na łące? Rolnik wypalający trawy jest narażony na szereg kar związanych ze swoim postępowaniem. Oprócz kar jakie może nałożyć policja czy prokuratura, karę może nałożyć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodatkowo ministerstwo środowiska zaproponowało podniesienie kar z 5 do 30 tys. zł! Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, któremu podlega m.in. Państwowa Straż Pożarna, za słuszne uznał podwyższenie kar za wypalanie traw. Taką inicjatywę legislacyjną ogłosił we wtorek minister środowiska Michał Woś, który proponuje, aby grzywna za takie działanie była sześć razy wyższa niż maksymalna obecnie. Z informacji Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w ubiegłym roku z 153 520 pożarów w Polsce aż 55 912 stanowiły pożary tego typu. Zginęło w nich 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na prawie 41 mln zł. PSP odnotowała też prawie 9 tys. pożarów lasów. W pożarach lasów zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

W przypadku powiatu mławskiego sytuacja wygląda następująco:

-W okresie 1 stycznia 2019 – 28 kwietnia 2019 r. odnotowaliśmy 43 pożary traw, z czego najwięcej było pożarów traw na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków komunikacyjnych – 30. Drugie miejsce pod względem ilości pożarów traw zajmowały nieużytkowane powierzchnie rolnicze 12. W analogicznym okresie roku bieżącego odnotowaliśmy 33 pożary traw, z czego również najwięcej było pożarów traw na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków komunikacyjnych – 20. Drugie miejsce pod względem ilości pożarów traw zajmują nieużytkowane powierzchnie rolnicze 9. Trzecie uprawy rolne oraz łąki – 3- informuje Oficer prasowy KP PSP Mława st. kpt. Jacek Dryll Corocznie główną przyczyną powstawania pożarów jest zaprószenie ognia spowodowane nieostrożnością osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki. Kolejną przyczyną są działania umyślne człowieka, w tym podpalenia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: