Zwycięzca plebiscytu z okazji Dnia Matki!

Zwycięzca plebiscytu z okazji Dnia Matki!

Z okazji Dnia Matki zorganizowaliśmy plebiscyt dla  dzieciaków na najfajniejszą laurkę lub wiersz dla mamy.  W dniu dzisiejszym został on zakończony, a bukiet kwiatów ufundowany przez kwiaciarnię EUCALIPTUS ul. Żwirki 20, Mława, wygrała Pani Katarzyna K. Życzymy wszystkiego najlepszego.

Zachęcamy wszystkich do brania udziału w kolejnych plebiscytach.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: