Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Życzyłbym takiej współpracy każdemu. Rozmowa z Rafałem Kucińskim, Wójtem Gminy Dzierzgow

Życzyłbym takiej współpracy każdemu jaką ja mam ze swoją Radą. Nasza współpraca jest konstruktywna, merytoryczna. Koncentrujemy się na sprawach rozwoju gminy oraz cały czas na rozbudowie infrastruktury w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu.

Z Rafałem Kucińskim, Wójtem Gminy Dzierzgowa, rozmawiała Monika Siemianowska.

Dlaczego postanowił pan zostać wójtem?

– O tym żeby kandydować na Wójta namawiało i zachęcało mnie bardzo wiele osób. W końcu po głębokim namyśleniu i rozważeniu zdecydowałem się kandydować. Wyniki wyborcze jakie osiągnąłem były bardzo wysokie i to właśnie moi wyborcy zdecydowali, że zostałem Wójtem.

Trudności i problemy oczywiście są. Każdy dzień przynosi jakieś problemy ale i zarazem rozwiązania. Z każdymi trudnościami trzeba sobie radzić-chociażby z problemami natury formalnej. Obecnie musimy mierzyć się z pandemią koronawirusa, ale póki co dajemy radę. Mam nadzieję, że to minie i znów będziemy mogli normalnie pracować i szybko nadrabiać straty spowodowane pandemią.

Co jest najtrudniejsze dla Pana w codziennej pracy?

– W okresie pełnienia funkcji Wójta ( zaznaczam, że nie jest to długi okres ) ale myślę, że jest się z czego cieszyć i może nawet pochwalić. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji drogowych. To 11 km dróg asfaltowych w miejscowościach: Żaboklik, Umiotki, Kitki, Dobrogosty-Podkitki, Nowe Łączyno, Zawady, Dobrogosty i Wasiły. Będąc przy temacie dróg wspomnę, że w ramach uzyskanego dofinansowania z FDS mamy wyłonionego wykonawcę i podpisaną umowę na wykonanie remontu polegającego na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu drogi relacji Brzozowo-Dąbrówka – Brzozowo-Łęg – Stare Brzozowo – Nowe Brzozowo na odcinku 4,2 km ( wykonanie maj-czerwiec 2020 rok ). W oparciu o przyznane dofinansowania  właśnie ogłosiłem przetarg na wyłonienie wykonawcy na przebudowę dwóch ulic w centrum Dzierzgowa tj. ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Ks.Pr.M. Dzierzgowskiego ( realizacja do końca 2020 roku ). Dodatkowo co roku staramy się jak najwięcej modernizować, uzupełniać kruszywem drogi żwirowe oraz drogi prowadzące do pól. Czekamy na informację względem rozstrzygnięcia naboru wniosków na przebudowę drogi w Dzierzgówku, którą planujemy zrealizować w tym roku. No i oczywiście z całego serca kibicuję inwestycji powiatowej polegającej na przebudowie rynku w Dzierzgowie wraz z mostem i ul. W. Broniewskiego.

Proszę podsumować pokrótce największe sukcesy i porażki przy pełnieniu funkcji Wójta.

– Dokonaliśmy remontu i modernizacji budynku Urzędu Gminy polegającego na termomodernizacji ścian, stropodachu, wykonaliśmy schody granitowe z balustradami ze stali nierdzewnej. Zostały również wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenia biurowe na parterze i część na piętrze. Poprzez to nastąpiła znacząca poprawa funkcji pomieszczeń biurowych oraz zmienił się ich standard. Poważną inwestycją którą wykonaliśmy na przełomie roku 2019/2020, obecnie została zakończona jest przebudowa oraz modernizacja budynku świetlicy w Dzierzgowie , jak również garażu OSP Dzierzgowo. Ponadto wykonaliśmy sporo mniejszych inwestycji ( projektów ) takich jak: siłownia zewnętrzna przy hali sportowej, pracownia komputerowa, doposażenie stołówki szkolnej,  wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy po byłym ośrodku zdrowia, wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana drzwi garażowych OSP Rzęgnowo, wymiana więźby i pokrycia dachowego oraz docieplenie garażu OSP Dobrogosty. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Międzylesiu, zakup budynku na świetlicę wiejską w Szumsku. Jesteśmy na końcowym etapie modernizacji budynku po byłej zlewni mleka w  Nowym Brzozowie z przeznaczeniem dla mieszkańców okolicznych sołectw, oraz wiele innych mniejszych inwestycji. Również opracowaliśmy sporo projektów dotyczących przebudowy dróg gminnych aby móc aplikować o środki zewnętrzne. To wszystko było możliwe dzięki racjonalnej polityce finansowej, koncentracji w działaniu, determinacji oraz pozyskanych środkach zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Nasze projekty były dobrze ocenione co świadczy o naszym zaangażowaniu i staraniach.

Czy odniosłem porażki?- nie określałbym w kategoriach porażki. Ale oczywiście czasami czuję pewien niedosyt – zawsze chciałoby się więcej realizować inwestycji jakże potrzebnych mieszkańcom, lecz nie zawsze jest to możliwe z racji ograniczeń finansowych.

Jak wygląda Pańska współpraca z Radą Gminy?

– Zawsze kiedy dziennikarze zadają mi pytanie o współpracę z Radą odpowiadam, że życzyłbym takiej współpracy każdemu jaką ja mam ze swoją Radą. Nasza współpraca jest konstruktywna, merytoryczna. Koncentrujemy się na sprawach rozwoju gminy oraz cały czas na rozbudowie infrastruktury w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. Owszem też mamy czasami różne priorytety, stanowiska, kolejność i hierarchię realizacji poszczególnych inwestycji. Dyskutujemy o tym mocno na posiedzeniach stałych komisji Rady, gdzie wypracowujemy najlepsze rozwiązania i osiągamy kompromis.

Co będzie najważniejsze dla rozwoju gminy w najbliższych latach? Czy jest jeszcze dużo do zrobienia?

– Potrzeby rozwoju gminy zawsze były, są i będą bez względu na to ile się zrealizuje inwestycji. Do zrobienia jest sporo. Osobiście mam bardzo dużo planów, takich bardzo realnych, które z wielką determinacją będę chciał zrealizować o czym od samego początku kandydując na Wójta mówiłem              i konsekwentnie staram się to realizować – sporo zostało zrobione.

Czy będzie Pan startował ponownie na funkcję Wójta?

– Dopiero można powiedzieć, że jest początek tej kadencji. Uważam, że pytanie jest przedwczesne. Nawet nie myślę o tym, skupiam się na pracy, ale na pewno będę kandydował.

Czy ma Pan jakieś hobby?

-Moje hobby to hodowla gołębi pocztowych oraz zainteresowania polityką samorządową.

dziękuję za rozmowę.

Fot. zasoby własne

 

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: